Itsenäinen ammatinharjoittaja

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka harjoittaa ammattiaan itsenäisesti ilman palkkasuhdetta kehenkään. Tyypillisesti hän on toiminimiyrittäjä, mutta myös esimerkiksi laskutuspalvelun kautta laskuttava henkilö on yleinen ilmiö toimikentällä. Yleiskielessä kuulee usein toiminimen ja itsenäisen ammatinharjoittajan rinnastettavan synonyymisesti, mutta ihan samaa asiaa nämä eivät kuitenkaan siis tarkoita.

Itsenäisen ammatinharjoittamisen määrittelyä

Itsenäisen ammatinharjoittajan erottaa toiminimestä se, että toiminimi on yritysmuoto, mutta itsenäinen ammatinharjoittaja ei välttämättä ole. Toiminimi on perustettu perustamisasiakirjalla Patentti- ja rekisterihallintoon ja Verohallintoon, kun taas itsenäinen ammatinharjoittaja voi olla ilmoittamatta siitä sen kummemmin kenellekään pois sulkien tietenkin luvanvarainen elinkeinotoiminta, josta lisää myöhemmin.

Itsenäinen ammatinharjoittaja voi käyttää työnsä laskuttamiseen laskutuspalvelua, jolloin hän on näennäisesti työsuhteessa laskutuspalveluun, vaikka siis toimiikin kokonaan yksin ja yrittäjämäisesti. Kevytyrittäminen on kuvaava sana tällaisessa tapauksessa.

Itsenäisen ammatinharjoittajan taas erottaa liikkeenharjoittajasta se, että ammatinharjoittaja myy pääasiassa omaa osaamistaan eli ammattitaitoaan. Liikkeenharjoittaja sen sijaan harjoittaa elinkeinotoimintaa. Molemmat katsotaan verottajan näkökulmasta elinkeinoharjoittajiksi ja heillä on kirjanpitovelvollisuus*. Ammatinharjoittaja selviää yhden- tai kahdenkertaisella kirjanpidolla, mutta liikkeenharjoittajan on aina pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.

Itsenäisen ammatinharjoittamisen aloittaminen

Itsenäisenä ammatinharjoittajana voi aloittaa kuka tahansa luonnollinen henkilö, eli siis yksittäinen ihminen. Toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallinnon ja Verohallinnon yhteiseen tietokantaan eli Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Toiminnan aloittamisilmoitukseen tarkoitettu lomake sekä ohjeet sen täyttämiseen löytyvät osoitteesta www.ytj.fi Samalla ilmoituksella pystyy hoitamaan myös verottajalle menevän ilmoitusasian kuntoon.

Joissakin tapauksissa itsenäisen ammatinharjoittajan tulee ilmoittaa toiminnan aloittamisesta myös Kaupparekisteriin. Tällainen on tilanne silloin, jos:

• itsenäinen ammatinharjoittaja harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa.
• ammatinharjoittamista varten on omasta asunnosta erillinen liiketila eli pysyvä toimipaikka.
• ammatinharjoittajan palveluksessa on muita ulkopuolisia henkilöitä kuin oma puoliso, alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi.

Kaupparekisteriin voivat toki ilmoittautua kaikki halukkaat ammatinharjoittajat, vaikka heillä ei siihen velvollisuutta olisikaan. Kannattaa nimittäin muistaa, että kaupparekisteriin hyväksytyllä nimellä on yksinoikeus kyseiseen nimeen koko Suomessa. Tällä voi olla merkittävää vaikutusta oman ammatinharjoittamisen brandin luomiseen.

Kaupparekisteristä tarkempaa tietoa löytyy osoitteesta www.prh.fi.

Itsenäisen ammatinharjoittamisen luvanvaraisuus

Ihan millä alalla tahansa ei kuka tahansa pysty itsenäisenä ammatinharjoittajana aloittamaan. Tämä on täysin ymmärrettävää, kun ajatellaan esimerkkinä yksityistä lääkäripraktiikkaa pitävää henkilöä. Pitää olla tietty koulutus ja ammattitaito, jotta sellaista pystyy tekemään.

Tyypillisimmin ammatinharjoittamisen luvanvaraisuus liittyykin lääketieteeseen, alkoholiin, vaarallisiin kemikaaleihin ja kaivostoimintaan. Tässä muutama esimerkki luvanvaraisista elinkeinoista, eli elinkeinoista, joiden harjoittamiseen tarvitaan erillinen lupa:
• ajoneuvojen katsastustoiminta
• alkoholin anniskelu ja myynti
• alkoholin valmistus- ja tukkumyyntiluvat
• apteekit, lääketehtaat, lääketukkukaupat, lääkevalmisteiden ja eläinlääkevalmisteiden myynti, rohdosvalmisteiden myynti
• panttilainaustoiminta
• perintätoiminta toisen lukuun
• postitoiminnan harjoittaminen
• sijoitusrahastotoiminta
• terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Tarkempaa tietoa ja täydellisen listan luvanvaraisista elinkeinoista löytää Yritys-Suomen verkkopalvelusta osoitteesta www.yrityssuomi.fi. Lupaviranomaisia ovat esimerkiksi:

• aluehallintovirastot
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• Liikenne- ja viestintäministeriö

Itsenäisen ammatinharjoittajan verotus

Itsenäinen ammatinharjoittaja ei ole yhtiö tai erillinen oikeustoimihenkilö, joten verotuskaan ei ole erillinen. Itsenäistä ammatinharjoittajaa verotetaan siis yhdessä henkilökohtaisen verotuksen kanssa ansio- ja pääomatuloina riippuen toiminnan laadusta ja suuruudesta silloin kun toimitaan toiminimen kanssa. Laskutuspalvelun kautta toimivaa verotetaan sen sijaan päätoimen, sivutulon tai freelancer -verokortilla riippuen siitä, minkä verokortin verovelvollinen on laskutuspalvelulle toimittanut.

Verotuksen täsmätietoa löytää parhaiten osoitteesta www.vero.fi.

Itsenäisen ammatinharjoittajan kirjanpitovelvollisuus

Itsenäistä ammatinharjoittajaa koskee kirjanpitovelvollisuus. Poikkeuksen tähän muodostaa tilanne, jossa käytetään laskutuspalvelua, koska silloin ammatinharjoittaja on työsuhteessa ja palvelu hoitaa kaikki paperityöt. Ilman laskutuspalvelua toimivan kannattaakin miettiä kirjanpitäjän palvelun ostamista, sillä verotus perustuu kirjanpitoon. Monessa tapauksessa ulkopuolisen palvelun ostaminen säästää itsenäisen ammatinharjoittajan aikaa ja energiaa varsinaiseen ammatinharjoittamistoimintaan.

*laskutuspalvelun kautta toimivalla itsenäisellä ammatinharjoittajalla ei ole kirjanpitovelvollisuutta

Yksi vastaus artikkeliin ”Itsenäinen ammatinharjoittaja

  1. Ghita Nyman

    Hei!

    En oikein ymmärrä mitä tässä tarkoitetaan kun ensin kerrotaan että ” itsenäinen ammatinharjoittaja voi olla ilmoittamatta siitä sen kummemmin kenellekään ” ja sitten kuitenkin seuraavassa kappaleessa kerrotaan että ”Toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallinnon ja Verohallinnon yhteiseen tietokantaan eli Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ)”…. Eli tarviiko tehdä ilmoitus viranomaisille vai ei?

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *