Yksityishenkilön laskutus

Suomessa vallitsevan lainsäädännön mukaan yksityinen henkilö ei voi laskuttaa, koska yksityishenkilö voi saada korvauksen työstään vain palkkana tai siihen rinnastettavana palkkiona.  Yksityishenkilön laskutuksessa taustalla tulee siis aina olla jokin yritys tai organisaatio, koska laskutettavasta summasta ja palkasta on maksettava verot.

Tämä on ongelmallista, sillä eivät kaikki yksityisesti itseään työllistävät halua kuitenkaan perustaa omaa yritystä. Mutta onko sille vaihtoehtoa?

Yksityinen henkilö voi laskuttaa laskutuspalvelun kautta

Koska lainsäädäntö on hankala yksityisesti itseään työllistävää ei-yrittäjää kohtaan, on kysyntään vastattu perustamalla laskutuspalveluita, joiden kautta yksityishenkilö voi laskuttaa toista yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä. Laskutuspalveluyritys, kuten esimerkiksi suosittu UKKO.fi, toimii siis laskuttajana.

Laskun laskutuspalvelun kautta vastaanottava yksityishenkilö voi myös vähentää työn ostamisen yksityiseltä kotitalousvähennyksenä verotuksessa, jos ostetun työn kriteerit kyseiselle vähennykselle muuten täyttyvät.

Laskun toimittaminen

Yksityishenkilön laskuttaminen laskutuspalvelun kautta on helppoa. Työn tekijä täyttää laskutuspalvelussa tiedot laskua varten ja palvelu tekee varsinaisen laskun ja toimittaa sen maksajalle joko paperisena tai digitaalisena E-laskun tai sähköpostilaskun muodossa. Useimmiten laskutuspalvelu toimittaa laskun eteenpäin jo samana päivänä, tai viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa. Käteväksi laskutuspalvelun käytön tässä kohtaa tekee se, että laskun vaiheita voi seurata kirjautumalla omilla tunnuksillaan palveluun. Näin laskuttaja voi tarkkailla esimerkiksi, että milloin asiakas on maksanut laskunsa.

Jos lasku jää jostain syystä maksamatta, voi laskuttaja pyytää laskutuspalvelua lähettämään muistutuslaskun. Muistutuslaskun jälkeen työsuorittaja voi myös pyytää laskutuspalvelua siirtämään laskun perintään.

Useamman työn laskuttaminen samalla laskulla

Itse laskulla näkyy tehty työ ja sen hinta. Lisäksi näkyviin tulevat yleensä maksajan ja laskuttajan nimi ja yhteystiedot sekä laskuttajan markkinointinimi, jos sellainen on laskuttajalla käytössä. Useimmiten laskutuspalvelulla on kotisivuillaan mallilasku, josta voi käydä tutustumassa siihen, millaiselta lähetetty lasku näyttää asiakkaan silmin.

Samalle laskulle voi koota laskutettavaa työtä pidemmältäkin ajalta, kunhan vain maksaja on sama taho. Lisäksi samalla laskulla voidaan laskuttaa esimerkiksi työn tekemiseen tarvitut materiaalit ja tarvikkeet, työkalukorvaukset ja matkakulut, jos sellaisia on syntynyt. On tärkeää, että näistä muista kuluista on kerrottu laskutettavalle jo työtä tehdessä, jotta ne eivät tule sitten laskulla yllätyksenä.

Laskutettavia töitä yhteen koottaessa kannattaa pitää mielessä, että kovin suuren laskun kerääminen voi olla riski omalle toiminnalle. Tämä riski toteutuisi silloin, jos laskua ei kaikista toimenpiteistä huolimatta saataisikaan perittyä. Tällöin tappio jäisi laskuttajan kontolle. Riskiä tähän voi siis pienentää laskuttamalla kerrallaan hieman pienempiä eriä silloin, kun tämä on mahdollista.

Laskutuspalvelun hinta

Työn tekijä ostaa laskutuspalvelun yritykseltä, joten tämä ei luonnollisestikaan ole ilmaista, joskaan ei äärettömän kallistakaan. Laskutuspalvelun asiakkaaksi ryhtyminen on yleensä ilmaista eikä laskutuspyynnön jättäminenkään maksa mitään. Sen sijaan laskutuspalvelu perii palvelumaksun ennen maksun toimittamista laskuttajalle. Usein tämä palvelumaksu on 5 -10 % laskutettavasta summasta, mutta voi jäädä pienemmäksikin. Useilla laskutuspalveluilla on jokin minimisumma, kuten esimerkiksi 15 euroa, joka on palvelumaksun suuruus silloin, kun laskutettava määrä jää muuten kovin pieneksi.

On huomattava myös, että verotuksellisesta näkökulmasta katsottuna työnsuorittaja on ikäänkuin laskutuspalvelun työntekijä, jolloin hän saa laskutettavan tulon itselleen palkkana. Palkasta taasen on vähennettävä sekä verot että eläkemaksut. Lisäksi laskutussummasta on vähennettävä myös työnantajamaksut. Näiden maksaminen voi tuntua tympeältä ja palkkaa turhaan pienentäviltä, mutta ne ovat loppupeleissä hinta sille, että yksityishenkilö yleensäkään voi laskuttaa ilman, että tarvitsee perustaa omaa yritystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *