Toiminimi

Toiminimi eli toiminimiyrittäjyys on yritysmuoto, jota kutsutaan myös yksityiseksi elinkeino- tai ammatinharjoittamiseksi. Toiminimen valinnassa yrittäjälle on usein olennaista se, että toiminimen perustaminen on helppoa eikä vaadi raskasta perustamisprosessia. Toisaalta toiminimellä toimiva on myös yksin vastuussa yrityksestään ja vastaa yrityksen taloudesta myös omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kuinka toiminimi perustetaan?

Kuten todettua, on toiminimen perustaminen hyvin helppoa. Henkilöllä, jolla on olemassa tai suunnitteilla sellaisen palvelun tuottamista, jota voi myydä toiselle osapuolelle, voi ryhtyä yksityiseksi ammatinharjoittajaksi.

Kun liikeidea toiminimen taustalle on mietittynä, riittää pelkkä ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja toiminimen perustamisesta (lomake Y3). Ilmoituksen tekeminen sujuu vaivattomimmin Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla osoitteessa www.prh.fi, josta löytyy linkit ilmoituslomakkeeseen ja lisäksi runsaasti muutakin tietoa toiminimen perustamisesta ja toiminimiyrittäjyydestä.

Toiminimen voi myös rekisteröidä Kaupparekisteriin, jotta toiminimen nimi yritystoiminnassa saisi yksinoikeuden. Pakollista rekisteröiminen ei kuitenkaan ole, paitsi tietyissä tapauksissa. Myös rekisteröintiin löytyy parhaiten tietoa ja apua Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilta.

Toiminimellä toimiminen

Toiminimen voi perustaa yksi henkilö, vaikka usein se onkin perheyritys, joka työllistää esimerkiksi molemmat puolisot. Toiminimellä toimiva yrittäjä tekee kaikki sopimuksensa ja palveluksensa oman toiminimensä vastuulla. Samalla yrittäjä itse on vastuussa koko yrityksensä taloudesta. Henkilökohtainen ja toiminimen omaisuus jaotellaan vain paperilla. Käytännössä kuitenkin toiminimiyrittäjä vastaa yrityksensäkin taloudesta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yrittäjän oma työpanos nousee siis merkittävään asemaan.

Toiminimen etuna on se, että yksityishenkilönä voi ostaa ja myydä vain varsin rajallisesti, mutta toiminimen alla toimiva henkilö on yrittäjä, joka voi pikku hiljaa kasvattaa kaupankäynnin määrää ja näin kasvattaa myös yritystään. Pienimuotoisen toiminimen kirjanpidon voi tehdä hyvin itsekin, mutta isomman, liikevaihdoltaan yli 22 500 euron yrityksen kannattaa ehdottomasti käyttää ulkopuolista kirjanpitäjää, vaikka se lisääkin kuluja jonkin verran.

Toiminimen rahoitus

Toiminimellä toimiminen ei vaadi isoa alkupääomaa. Jos kuitenkin kokee sitä tarvitsevansa, kannattaa mennä pankkiin keskustelemaan asiasta ja ottaa mukaansa kaikki yritystoiminnasta siihen mennessä syntyneet suunnitelmat ja asiakirjat, jos sellaisia jo on. Ja joka tapauksessa toiminimelle kannattaa perustaa erillinen tili, jonka kautta yrityksen maksuvirtaa on helpompi hallita.

Jos toiminimiyrittäjä on suunnitellut hakevansa starttirahaa toiminnalleen, tulee tämä tehdä ennen toiminnan aloittamista, koska starttirahaa saa vain yritys, jonka toiminta ei hakuhetkellä ole vielä käynnissä. Lisätietoa starttirahasta saa TE -keskuksesta ja tämän kotisivuilta osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Toiminimen verotus

Toiminimen tuloksen laskemiseen sovelletaan elinkeinoverolakia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulos saadaan vähentämällä veronalaisesta tulosta sen hankkimisesta aiheutuneet menot. Tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena ansio- ja pääomatulona.

Yleensä 20 % toiminimen nettovarallisuudesta katsotaan pääomatuloksi ja sitä verotetaan 30 % verokannan mukaan. Jos pääomatuloja on kuitenkin yli 40 000 euroa, on veroprosentti siitä 32 %. Jos toiminimen alaisessa yrityksessä toimivat molemmat puolisot, voidaan ansiotulo-osuus jakaa heidän keskenään suhteessa kummankin tekemään työpanokseen nähden. Myös pääomatulo voidaan jakaa.

Matkojen aiheuttamat kulut voidaan vähentää verotuksessa todellisten kulujen mukaan. Jos kulut jäävät palkansaajien saaman kilometrikorvauksen alapuolelle, saa yrittäjä tehdä verotuksessa lisävähennyksen. Kaikki matkat ja niiden kustannukset tulee löytyä kirjanpidosta.

Minkään yritysmuodon, kuten ei toiminimenkään, verotus ei ole aivan yksinkertainen asia. Siksi siihen kannattaa yrittäjän itsensäkin perehtyä, vaikka käyttäisikin ulkopuolista kirjanpitäjää. Lisätietoa verotuksesta saa etenkin Verohallinnon sivuilta osoitteesta www.vero.fi ja Suomen Yrittäjien sivuilta osoitteesta www.yrittajat.fi.

Toiminnan lopettaminen

Joskus käy niin, ettei toiminimiyrittäjyys olekaan se oma juttu, ja toiminnan lopettaminen tulee syystä tai toisesta ajankohtaiseksi. Tämä tapahtuu Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettavalla allekirjoitetulla lomakkeella (lomake Y6), joka löytyy kyseisen organisaation kotisivuilta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *