Yritysmuodot

Yrittäjäksi ryhtyvältä vaaditaan tietämystä oman yrityksen johtamisesta ja sen toiminnasta yleensäkin. Aivan ensimmäisiä toimenpiteitä on kuitenkin valita yrityksen yritysmuoto. Merkittävimpiä seikkoja, jotka vaikuttavat tähän valintaan, ovat yritystoiminnan luonne, yrityksessä toimivien henkilöiden lukumäärä ja toimintaan tarvittavan pääoman määrä. 

Suomessa yrittäjä voi valita yrityksensä toimintamuodoksi yhden seuraavista:

Varsinaisten yritysmuotojen rinnalla on yleistynyt myös ns. kevytyrittäjyys, josta lisää artikkelin lopussa.

Osakeyhtiö

Kaikista Suomen yrityksistä suurin osa on yritysmuodoltaan osakeyhtiöitä. Kaupparekisterin mukaan syyskuun 2014 lopussa Suomesta löytyi noin 249 000 osakeyhtiötä, mikä on hieman vajaa puolet kaikista noin 600 000 tuhannesta yrityksestä.

Osakeyhtiö poikkeaa muista yritysmuodoista merkittävästi, sillä siinä osakkeenomistajat vastaavat yrityksen toiminnasta vain sijoittamansa pääoman verran. Tästä syystä osakeyhtiötä voidaan kutsua myös pääomayhtiöksi. Se perustetaan osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, johon liitetään sopimus yhtiöjärjestyksestä sekä tiedot mahdollisesta toimitusjohtajasta. Tarvittaessa myös hallituksen puheenjohtaja voi toimia toiminnan johtajana.

Osakeyhtiön tärkeimpiä periaatteita ovat osakkeenomistajien rajoitettu taloudellinen vastuu sekä yhdenvertaisuus ja enemmistöperiaate. Yhä tärkeämpään asemaan on nousemassa johdon huolellisuusvelvoite ja yhtiön osakkeiden luovutettavuus.

Toiminimi

Toiminimen perustaminen on yritysmuodoista kevyin ja helpoin tapa toimia yrittäjänä. Se on Suomen toiseksi yleisin yritysmuoto. Kaupparekisterin tiedon mukaan syyskuun 2014 loppuun mennessä Suomessa oli kaikkiaan 207 922 toiminimiyrittäjää, ja määrä on Ylen uutisten mukaan kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta.

Toiminimellä toimiva yrittäjä, jota myös toiminimiyrittäjäksi kutsutaan, suorittaa kaikki yrityksensä toiminnot omalla nimellään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitoumusten ja sopimusten tekemistä. Toiminimiyrittäjä vastaa yrityksensä vastuista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan, joten yrityksen ja yrittäjän oma omaisuus on erillistä vain kirjanpidollisessa mielessä.

Toiminimen perustamiseen riittää kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta. Joissakin tapauksissa ilmoitus on tehtävä myös Kaupparekisteriin. Lomake ilmoittamiseen löytyy helpoiten Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä palvelusta osoitteesta www.ytj.fi Samaisesta osoitteesta löytyy runsaasti myös muuta tietoa aloittelevan yrittäjän tueksi.

Avoin yhtiö

Kaupparekisterin mukaan avointen yhtiöiden määrä Suomessa on noin 12 500. Tämä on vain noin 2 % kaikista yrityksistä, ja määrä on yhä vähenemään päin muiden yritysmuotojen vallatessa alaa.

Avoimen yhtiön ja toiminimiyrittäjyyden merkittävin ero on siinä, että yksi henkilö ei yksin voi perustaa avointa yhtiötä. Avoimessa yhtiössä on aina useampi yhtiömies, jotka ovat keskenään sopineet elinkeinonsa harjoittamisesta, ja joilla on yksi yhteinen päämäärä. Yhtiösopimus saa olla vapaamuotoinen, mutta se on aina syytä tehdä kirjallisena ja kopioituna jokaiselle yhtiömiehelle.

Kuten muutkin yritykset, myös perustettu avoin yhtiö, on ilmoitettava Kaupparekisteriin ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Tällä ilmoituksella on yhtiösopimusta vahvistava merkitys.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiöitä löytyy Suomesta tällä hetkellä noin 34 400. Kaupparekisteristä saatujen tietojen mukaa määrä on ollut hienoisessa laskussa jo pitkään, sillä kolmessa vuodessa Suomesta on hävinnyt yli 1000 kommandiittiyhtiötä.

Kuten avoimessa yhtiössä, myös kommandiittiyhtiössä on aina useampi toimija. Sen perustaminen on likipitäen samanlainen prosessi kuin avoimen yhtiönkin. Kirjallisessa sopimuksessa sovitaan yhtiön toimijoista ja samalla määritellään mahdollisten äänettömien yhtiömiesten asema ja maksettava voitto-osuus.

Kommandiittiyhtiö on valmis aloittamaan toimintansa heti Kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen jälkeen.

Osuuskunta

Osuuskunta on yhtiömuoto, jossa siinä toimivat yrittäjät käyttävät itse hyödykseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Perustajana voi olla yksityishenkilöiden lisäksi esimerkiksi yhteisö tai säätiö  Se on varsin muuntautumiskykyinen ja monipuolinen yhtiömuoto, joten sen suosion kasvaminen on ymmärrettävää. Pelkästään vuoden 2013 aikana Suomeen perustettiin 181 uutta osuuskuntaa.

Vaikka osuuskuntien määrä on kolmessa vuodessa lisääntynyt yli neljällä sadalla, on sen osuus kaikista yrityksistä silti vielä marginaalinen, sillä kaikkiaan osuuskuntia toimi Suomessa Kaupparekisterin mukaan syyskuun 2014 lopussa 4668.

Osuuskuntien toimintaa helpottamaan laadittiin uusi osuuskuntalaki (OKL), joka tuli voimaan 1.1.2014.

Kevytyryrittäjyys vaihtoehto perinteisille yritysmuodoille?

Ns. kevytyrittäjyys on vaihtoehto perinteiselle tavalle yrittää. Kevytyrittäjä ulkoistaa yrityksen byrokratian laskutuspalvelulle, mutta hinnoittelee ja markkinoi itse omaa työtään yksityishenkilönä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *